Dulcin

Dulcin (4-ethoxyfenylmočovina) – náhradní sladidlo, které je asi 250krát sladší než sacharóza, byl objeven v roce 1884. I když byl objeven pouze pět let po objevení sacharinu, nikdy nezískalo úspěch na trhu jako sacharin. Dulcin byl důležité sladidlo počátku 20. století. Jeho výhodou oproti sacharinu bylo, že nemá hořkou pachuť.
Počáteční zdravotní testy označily dulcin jako látku bezpečnou pro humánní konzumaci. Dulcin se tak považoval za ideální sladidlo pro diabetiky. Studie Úřadu pro potraviny a léky v USA (FDA) z roku 1951 zpochybnila nezávadnost dulcinu a v roce 1954 došlo k jeho stažení z trhu, neboť se v testech na zvířatech zjistilo, že má karcinogenní účinky. Používání sladidla dulcin není v EU schváleno. (kvas)