Doporučené výživové dávky

(angl.: Recommended Dietary Allowances, RDA) 

Doporučené výživové dávky (DVD) slouží jako kritérium výživy daných skupin populace a jsou dále potřebné pro sledování a plánování globální spotřeby, pro plánování spotřeby v hromadném stravování, jistou roli hrají při výchově ke správné výživě, při fortifikaci poživatin a výrobě doplňků stravy.

DVD představují takový denní přívod živin, který kryje potřebu většiny zdravých příslušníků populace. Jsou tudíž dimenzovány tak, aby zohledňovaly a zahrnovaly odlišnosti výživových potřeb u jednotlivců. Může nastat situace, že potřeba konkrétního jednotlivce je poněkud nižší. Výživa takového člověka pak může být naprosto dostatečná, adekvátní, i když jeho příjem té které živiny nemusí nutně dosahovat doporučené dávky. 

V DVD jednotlivých států či mezinárodních organizací existují rozdíly, jejichž původ lze hledat v rasových, geografických, klimatických, ale i náboženských, společenských a kulturních odlišnostech. Zvláště výrazně se uplatňují vlivy politické a ekonomické. V různých zemích jsou též doporučené dávky stanovovány pro různý počet populačních, resp. spotřebitelských skupin a zahrnují i různý počet živin. 

V ČR vydává DVD Státní zdravotní ústav (SZÚ). Vedle základních živin (bílkoviny, sacharidy, tuky) jsou vydána doporučení pro vybrané minerální látky, stopové prvky a vitaminy. Doporučení se stanovují i pro energetický příjem. Obecně platí, že podle věku, pohlaví a tělesné zátěže se liší energetický příjem, ale poměr jednotlivých základních živin by se měl zachovat a to takto:
* bílkovin bychom měli mít v naší stravě 0,8–1,0 g/kg tělesné hmotnosti, tj. 18–20 % energetického příjmu;
* tuků bychom měli spotřebovat 1 g/kg tělesné hmotnosti, tj. 30–35 % energetického příjmu;
* sacharidy by měly tvořit asi 55 % denní energetické dávky.
 
K naplňování DVD byly sestaveny různé pyramidy potravin.
(kvas)