Domácí mazlíčci

V mnoha domácnostech jsou domácí mazlíčci považováni za plnohodnotné členy rodiny, ale jako všechna zvířata mohou být přenašeči nebezpečných organizmů. Člověk se může dostat do kontaktu s nebezpečnými bakteriemi, viry nebo parazity při hrách, ošetřování, úklidu exkrementů nebo zbytků jejich nespotřebovaného krmiva nebo i při návštěvě zverimexu.

Nemoci nebo nákazy, které mohou být přeneseny přirozeným způsobem ze zvířat na člověka, se nazývají zoonózami. Původcem zoonózy je jakákoli bakterie, anebo jakýkoli virus nebo parazit, který může vyvolat nákazu. K nejobávanějším zoonózám patří infekce E. coli O157:H7, salmonelóza, toxoplasmóza, tuberkulóza a vzteklina. Zoonózy jsou zvláště nebezpečné pro malé děti, seniory, těhotné ženy a osoby s oslabeným imunitním systémem. Neléčené zoonózy mohou mít i smrtelné následky.

Existuje několik způsobů přenosu původců zoonóz na člověka:

  • Poškrábáním, kousnutím, slinami
  • Exkrementy, prachem z exkrementů
  • Kašlem, kýcháním, hleny

 

Pokud tyto nebezpečné organismy ulpí na rukou, snadno je lze přenést na obličej, do úst, očí nebo na potraviny. Odborníci důrazně doporučují NIKDY se ničeho jiného nedotýkat po kontaktu se zvířaty, jejich hračkami, krmivem či po odklizení exkrementů bez důkladného omytí rukou v teplé mýdlové vodě po dobu min 20 s.

V prostorách, kde se zpracovávají, skladují a konzumují potraviny by se domácí mazlíčci vyskytovat neměli. Je samozřejmostí, že rodinný mazlíček má svou vlastní misku a že nesmí olizovat talíře či rendlíky. Péče o zdravotní stav mazlíčka patří také k základním preventivním opatřením, jak snížit riziko nebezpečí šíření původců zoonóz. Pozornost je třeba věnovat také likvidaci exkrementů a čištění jejich pelíšků a akvárií. Exkrementy se doporučuje před likvidací dát do nepropustných sáčků a nikdy je nevynášet na kompost, který by tak mohl být kontaminován nebezpečnými organizmy. Pro člověka představují riziko i plazi (želvy, ještěrky a hadi) a obojživelníci (mloci, žáby a ropuchy), které mohou šířit salmonely na své kůži nebo ve vodě z výběhu. (mch, akt.)