DG SANTE

DG SANTE je Generální ředitelství Evropské komise pro zdraví a bezpečnost potravin (DG Health and Food Safety).

Cíle a zaměření DG SANTE:
Ochrana a zlepšování veřejného zdraví
Zajištění bezpečných a zdravých potravin v Evropě
Ochrana zdraví a welfare hospodářských zvířat
Ochrana užitkových plodin a lesů

Úkoly DG SANTE:
• Monitorování: DG SANTE zjišťuje, zda je platná evropská legislativa týkající se bezpečnosti potravin a produktů, práv spotřebitelů a veřejného zdraví na národních a regionálních úrovních správně aplikována, kontrolována a dodržována.
• Naslouchání: aby byla strategie DG SANTE účinná, musí brát v úvahu související strategie EU např. v oblasti obchodu, konkurenceschopnosti a životního prostředí a starat se o zainteresované subjekty. DG SANTE provádí rozsáhlé konzultace, aby znala názory všech zapojených skupin.
• Aktivní činnost: pokud je zapotřebí zásah EU, DG SANTE vypracovává návrhy s ohledem na platnou legislativu, dokládá projekty a dalších opatření. DG SANTE podporuje a pomáhá také národním a regionálním úřadům EU.

Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin má kolem 960 zaměstnanců. Většina zaměstnanců (660) pracuje v Bruselu, část v Lucembursku (120 zaměstnanců) a část v Grange, poblíž Dublinu (180 zaměstnanců). (2016)

Více informací: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/

Kontakt:
DG Health and Food Safety
4 Rue Breydel or 101 Rue Froissart (2 entrances to the same building)
1040 Brussels – Belgium

Pharmaceuticals unit:
24 Rue De Mot
1040 Brussels – Belgium

Public Health units in Luxembourg
11, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg

Food and Veterinary Office
Grange, Dunsany, Co. Meath
Ireland

Související články z portálu Bezpečnosti potravin