Cyklamát

Cyklamát je náhradní sladidlo, které se na výrobcích v EU uvádí pod kódem E952. Jde o sodnou nebo vápenatou sůl cyklamové kyseliny (cyklohexylsulfamové kyseliny).
Stejně jako u řady jiných sladidel byla sladká chuť cyklamátu objevena náhodně a to v roce 1937 na University of Illinois (USA). Patent pro cyklamát zakoupila firma DuPont, ale následně ho prodala firmě Abbott Laboratories, která provedla nezbytné studie. Záměrem firmy bylo využít cyklamát k maskování hořké chuti určitých léků, např. antibiotik. V roce 1958 byl cyklamát v USA schválen jako látka se statusem GRAS (Generally Recognized as Safe, obecně považovaná za nezávadnou). Cyklamát se prodával jako stolní sladidlo pro diabetiky ve formě tablet i v tekuté formě.
V závislosti na koncentraci je cyklamát 30–50krát sladší než cukr, což znamená, že patří k nejméně sladkým komerčně používaným náhradním sladidlům. Pro některé spotřebitele má nepříjemnou pachuť, avšak obecně není tato pachuť tak výrazná jako u sacharinu nebo acesulfamu K. Často se používá společně s jinými náhradními sladidly, zvláště sacharinem (synergický účinek). Běžná je směs 10 dílů cyklamátu a jeden díl sacharinu, která maskuje nepříjemnou chuť obou sladidel. Cyklamát je tepelně stabilní, cena cyklamátu je nižší než je cena většiny sladidel, včetně sacharózy.
 
V roce 1966 byla publikována studie, podle které určité střevní bakterie mohou štěpit cyklamát za vzniku cyklohexylaminu – sloučeniny, o které se předpokládá, že se u živočichů projevuje určitou chronickou toxicitou.
Ve studii z roku 1969 se zjistilo, že směs cyklamátu a sacharinu (10:1) zvyšuje výskyt rakoviny močového měchýře u pokusných zvířat (krys). Další studie na myších naznačily, že cyklohexylamin má vliv na atrofii varlat. Na základě těchto zjištění Úřad pro potraviny a léky v USA (FDA) používání cyklamátu od roku 1969 zakázal. Vzhledem k tomu, že se výsledky uvedených studií nepodařilo opakované prokázat, firma Abbott Laboratories požádala v roce 1973, aby FDA zákaz zrušil. Žádost však byla v roce 1980 zamítnuta. V roce 1982 byla podána nová žádost. Ačkoliv FDA uvádí, že údaje, které jsou k dispozici, nepotvrzují karcinogenní účinek cyklamátů, přesto je používání tohoto sladidla při výrobě potravin v USA stále zakázáno.

Cyklamát je schválen jako sladidlo ve více než 55 zemí, včetně zemí EU. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vydal revidované stanovisko k cyklamové kyselině a její sodné a vápenaté soli v březnu 2000. (kvas)