Cukrářské výrobky

Cukrářské výrobky (plněné nebo zdobené dorty, zákusky) jsou potraviny, jejichž základem je zpravidla pekařský výrobek, který je dohotoven pomocí náplní, polev, ozdob a kusového ovoce (regulováno vyhláškou 333/1997). Může to být i výrobek připravený ze sušených směsí apod. (například pěny, šlehané krémy, korpusy, želé, poháry).
Cukrářské výrobky patří vzhledem k náplním, v nichž se vyskytují např. šlehačka, mléko a vejce, k rizikovým skupinám potravin, v nichž se mikroorganismy snadno množí. Požití těchto výrobků může způsobit onemocnění, pokud byly použity zdravotně závadné suroviny nebo nebyly nedodrženy stanovené zásady pro výrobu a prodej. Zásadně je zakázáno používat k výrobě tepelně neošetřená (syrová) vejce, pokud se tyto už dále tepelně neupravují (např. právě do náplní zákusků se musí používat pasterovaná nebo sušená vejce) Při domácí přípravě moučníků je třeba zacházet se syrovými vejci opatrně a být si vědom rizika.Zásady správné praxe stanovuje vyhláška 137/2004 o stravovacích službách.Dodržování stanovených pravidel je navíc kontrolováno na základě vyhlášky 132/2004 o mikrobiologických požadavcích, podle které je sledována především přítomnost koliformních bakterií, koagulázopozitivních stafylokoků, kvasinek a salmonely.
Náplně je nutné zpracovat do výrobků nejpozději do 24 hodin po výrobě, a při jejich uchovávání nesmí být překročena teplota +5 °C. Do právě zhotovené náplně se nesmí přimíchávat jiná, již dříve vyrobená a skladovaná náplň. Přepravní obaly i prostředky, které se používají pro cukrářské výrobky, nesmí být použity pro jiné zboží (např. pro zeleninu nebo masné výrobky). Nebalené cukrářské výrobky se musí skladovat při teplotách do 8 °C, tj. nesmí být v obchodě vystaveny volně na pultech, ale ve fungujících chladicích boxech a vitrínách, které zajistí požadovanou teplotu. Na prodejnách musí být umístěny alespoň 70 cm nad zemí a dále tak, aby byly chráněny před znečištěním i před kontaktem se spotřebitelem.Skutečnost, že jde o výrobky snadno se kazící, by si měli uvědomit i spotřebitelé už při nákupu a přepravě cukrářských výrobků domů a při jejich uložení v domácnosti, a to hlavně v letním období. Zásadně nekupovat zákusky, které nejsou nabízeny v chladících boxech nebo vitrínách (tzn. neriskovat a nekupovat zákusky umístěné přímo na pultu při pokojové teplotě).
Dalším hlediskem při nákupu je vzhled – vybrat si jen nepoškozené a bezvadné kusy, nekupovat výrobky s rozdrobeným, připáleným nebo naopak nedopečeným korpusem, deformované, oschlé, s rozteklými náplněmi a zdobením.