Cronobacter

Bakterie Cronobacter sakazakii (rod Cronobacter, čeleď Enterobacteriaceae) je fakultativně anaerobní, nesporotvorná, krátká gramnegativní tyčinka.
V roce 2007 byla zjištěna odlišnost bakterie Enterobacter sakazakii od ostatních druhů rodu Enterobacter. Byla navržena reklasifikace tohoto druhu do nového rodu Cronobacter. Rod Cronobacter má 5 druhů: C. sakazakii, C. malonaticus, C. turicensis, C. muytjensii a C. dublinensis.

Některé kmeny C. sakazakii produkují extracelulární heteropolysacharidové pouzdro, které bakteriím napomáhá přilnout k povrchům a následně vytvářet biofilm. Předpokládá se, že pouzdro hraje roli v ochraně bakterií proti vysychání. Biofilm  zvyšuje odolnost bakterií ke stresu, účinku antibiotik a sanitačních prostředků, což představuje problém zejména v nemocnicích, školkách či jídelnách.
Bakterie vykazují extrémní odolnost vůči vysokému osmotickému tlaku a vysychání, a proto jsou schopny dlouhodobě přežívat v potravinách s velmi nízkou aktivitou vody jako je kojenecká mléčná výživa či kojenecké obilné kaše.

Cronobacter  sakazakii roste v širokém rozmezí teplot 6 – 47 °C, optimum je 39 °C. Podobně jako ostatní bakterie z čeledi EnterobacteriaceaeC. sakazakii dobrou odolnost k nízkému pH.
C. sakazakii je oportunní patogen, který napadá především novorozence a imunitně oslabené jedince. Rizikovou skupinou jsou předčasně narozené děti s potlačenou imunitou ve věku od 3 dnů do 4 let. Onemocnění novorozenců se vyskytuje vzácně, mívá však závažný a rychlý průběh s  vysokou mírou úmrtnosti (30 – 80 %). Ve většině případů je nákaza spojená s konzumací mléčné kojenecké výživy.

C. sakazakii je běžnou součástí střevní mikroflóry teplokrevných zvířat. Vyskytuje se také v prostředí, ve vodě, půdě a na zelenině. Může přežívat i v prostředí potravinářských podniků, zejména v suchých a teplých místech. Mimo sušené mléčné kojenecké výživy, byl C. sakazakii izolován i z dalších potravin živočišného i rostlinného původu (např. cereálie, luštěniny, ovocné a zeleninové saláty, masné výrobky, syrové mléko, čerstvé sýry). (ber, 2013)

Legislativa:
V roce 2002 ICMSF (Mezinárodní komise pro mikrobiologickou specifikaci potravin) označila Enterobacter sakazakii jako vážně nebezpečný organismus pro vyhrazenou část populace, ohrožující její život a způsobující dlouhodobé závažné následky. Enterobacter sakazakii se tak vedle Listeria monocytogenes nebo Clostridium botulinum zařadil mezi nebezpečné potravinové patogeny.
V listopadu 2005 vydala Evropská komise nařízení č. 2073/2005, které bylo následně změněno nařízením 1441/2007 o mikrobiologických kritériích pro potraviny. Z uvedeného nařízení vyplývá nutnost sledovat přítomnost Enterobacter sakazakii v sušené dětské výživě a podobných sušených přípravcích určených kojencům do stáří šesti měsíců.
Nařízení Komise (EU) č. 365/2010  ze dne 28. dubna 2010, kterým se mění  nařízení  (ES)  č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny, pokud jde o Enterobacteriaceae v pasterizovaném  mléce a v dalších pasterizovaných tekutých mléčných výrobcích a o Listeria monocytogenes v potravinářské soli.

Zdroje
:

http://cit.vfu.cz/alimentarni-onemocneni/cs/index.html  Cronobacter sakazakii
Bakterie rodu Cronobacter – nebezpečí sušené mléčné výživy pro kojence? (2013)
Enterobacter sakazakii (Cronobacter sakazakii) – Nová hrozba? (2009)
Enterobacter sakazakii alias Cronobacter sakazakii: nebezpečný patogen (2010)
Enterobacter sakazakii ALIAS Cronobacter sakazakii – NOVÁ HROZBA? (pdf, 2009)