Clenbuterol

Clenbuterol je lék na předpis, který se používá při dýchacích obtížích. Bývá zneužíván i jako doping, i když se nejedná o klasický steroid (viz Clenbuterol zjištěný u fotbalistů aktivizuje dozorové orgány v Mexiku). Zjistilo se, že clenbuterol byl nevhodně použit při produkci hospodářských zvířat určených k potravinářským účelům (urychlení metabolismu za účelem dosažení libového masa). Od roku 1998 byla hlášena v Číně řada otrav z potravin způsobených clenbuterolem. V roce 2006 se otrávilo 300 osob, v únoru 2009 se 70 osob cítilo špatně po konzumaci vepřových výrobků kontaminovaných clenbuterolem (ciz Clenbuterol – nebezpečné tajemství čínského vepřového). V letech 1995–2002 se několik případů otrav vyskytlo i v Evropě a to v Portugalsku, Španělsku, Francii a Itálii. Ohledně situace v ČR byla vydána tisková zpráva SVS "Vepřové maso je u nás v pořádku".Problematikou clenbuterolu se zabývá výzkumných projekt MoniQA, který tuto látku označuje za nově se objevující riziko. (kvas, sk)