Cizí předměty v potravinách

Cizí předměty v potravinách jsou jednou z nejvýznamnějších příčin stížností spotřebitelů směřujících k výrobcům, obchodníkům a kontrolním orgánům. Cizí předměty v potravinách jsou každé nežádoucí pevné předměty vyskytujících se v potravinách v rozsahu od předmětů, které vůbec nesouvisí s potravinou (např. střepy nebo kovové předměty) až po předměty potravinářského původu jako kosti nebo stopky z ovoce.
Cizí předměty v potravinách jsou z hlediska bezpečnosti potravin charakterizovány jako tzv. fyzikální nebezpečí z potravin Podle amerických odborníků až 80 % případů polknutí cizích předmětů v potravinách registrováno u malých dětí mladších 3 let, 1-5% případů končí závažnějším zraněním.
Výskyt nečistot a nežádoucích předmětů v potravinách zásadním způsobem snižuje jejich zdravotní nezávadnost, může být příčinou závažných zdravotních komplikací spotřebitelů a  poškozuje dobré jméno výrobce.

Existuje pět hlavních zdrojů cizích předmětů potravinách:
1. z prvovýroby (např. polí – kameny, kovy, hmyz, nežádoucí části rostlinného materiálu, např. trny, dřevo, nečistoty, malí živočichové)
2. ze zpracování potravin a manipulaci s nimi (kosti, sklo, kovy, dřevo, ořechy, šrouby, pletivo, části oděvů, mazivo, oloupané nátěry, rez, atd.)
3. z distribučních kanálů (hmyz, kovy, nečistoty, kameny)
4. materiály záměrně přidané do potravin (sabotáže zaměstnanců)
5. ostatní materiály (šperky, sponky atd.)

Výskytu cizích předmětů v potravinách lze zamezit zavedením účinných preventivních opatření u výrobců a distributorů Tato preventivní opatření zahrnují analýzu rizik kontaminace, zavedení technických a organizačních opatření. Pro vyhledání cizích předmětů v potravinách se používá celá škála metod, k nejmodernějším se řadí např. metody na principu strojového vidění. (mch)