Chlorpropanoly

3-monochlorpropan-1,2-diol (3-MCPD) je látka ze skupiny chlorovaných derivátů glycerolu (chlorhydriny glycerolu nebo také chlorpropanoly) vznikající především při výrobě hydrolyzované bílkoviny vařením bílkovinných surovin v kyselině chlorovodíkové, kdy glycerol reaguje s chloridem. Jako nejnižší technologicky dosažitelný limit je při takovéto výrobě sojové omáčky uváděna hodnota 10 μg /kg (vztahuje se k produktu se 40 % sušiny). Na rozdíl od toho, pokud je sojová omáčka vyráběna fermentací, tak chloropropanoly neobsahuje.
Bílkovinné hydrolyzáty, jsou složkou řady kořenících přípravků. Nejnovější výzkumy ukazují, že se 3-MCPD vyskytuje řádově v desítkách μg/kg i v řadě jiných potravin (slad, cereálie, pekařské výrobky – chlebová kůrka, sýry, tuky a masné výrobky, nakládané ryby). Zpracování potravin při vysoké teplotě a obsažený tuk jsou zřejmě předpokladem vzniku 3-MCPD.
Výzkumníci hledají technologické postupy, jejichž pomocí lze vzniku 3-MCPD zabránit, nebo jeho obsah v potravině dodatečně snížit.
Toxicita
3-MCPD je pravděpodobně karcinogenní. U myší působí karcinogenně a ve vysokých dávkách vyvolává neplodnost. Genotoxicita u lidí nebyla potvrzena.
Opatření
Vědecký výbor pro potraviny (SCF) Evropské komise stanovil hladinu maximálního denního tolerovatelného příjmu (TDI) na 2 μg 3-MCPD/kg tělesné hmotnosti (14 μg pro osobu o hmotnosti 70 kg).
V rámci EU je nařízením 1881/2006/ES stanoven limit 3-MCPD v hydrolyzované rostlinné bílkovině nebo v sójové omáčce 20 μg/kg (50 μg/kg sušiny).
Obsah je kontrolními orgány přísně sledován, nevyhovující výrobky z asijských zemí jsou stahovány s trhu.
Další informace jsou k dispozici na stránkách SZPI a Bezpečnosti potravin. (sk)

Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách

Související články z portálu Bezpečnosti potravin