CHAFEA

CHAFEA (The Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency) – Výkonná agentura pověřená organizací školení BTSF v oblasti bezpečnosti potravin, na něž se vztahuje směrnice 2000/29/ES a nařízení (ES) č. 882/2004

Nařízení (ES) č. 58/2003 ze dne 19. prosince 2002, kterým se stanoví statut výkonných agentur, pověřených některými úkoly správy programů Společenství, zmocňuje Komisi k založení výkonné agentury a jejímu pověření některými úkoly při správě programu Společenství. To Komisi umožní zaměřit se na své základní činnosti a funkce, které není možné převést na jinou instituci, aniž se vzdá kontroly nad aktivitami spravovanými takovou výkonnou agenturou nebo rozhodující odpovědnosti za ně.

Místo založení nové výkonné agentury byla využita stávající „Výkonná agentura pro program veřejného zdraví PHEA“, vytvořená v roce 2004 na základě rozhodnutí Komise 2004/858/ES. Její struktura byla upravena pro účely správy vzdělávacího programu. Výkonná agentura pro program veřejného zdraví PHEA působila v oblasti veřejného zdraví od roku 2005 do roku 2008.

Výkonná agentura pro program veřejného zdraví PHEA se na základě rozhodnutí Komise 2008/544/ES změnila na „Výkonnou agenturu pro zdraví a spotřebitele EAHC, která působila do roku 2013. Agentura zahrnovala akce v oblasti ochrany spotřebitele a školení pro zvýšení bezpečnosti potravin.

Od 1. ledna 2014 Evropská komise zřizuje na základě rozhodnutí Komise 2013/770/EU Výkonnou agenturu pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (CHAFEA), která nahrazuje Výkonnou agenturu pro zdraví a spotřebitele EAHC a pokračuje v její činnosti pro období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2024 a její statut se řídí nařízením (ES) č. 58/2003.

CHAFEA spolupracuje s přibližně 2 800 příjemci a smluvními partnery, kteří pracují na téměř 400 projektech či zakázkách v oblasti zdraví, ochrany spotřebitele, zemědělství a bezpečnosti potravin. Nachází se v Lucemburku a má kolem 50 zaměstnanců.
(lep, 2020)

Zdroj:
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/Chafea_en,
https://ec.europa.eu/chafea/about/who-we-are_en.htm