Česká zemědělská a potravinářská bibliografie.

Česká zemědělská a potravinářská bibliografie je databáze produkovaná Zemědělskou a potravinářskou knihovnou při ÚZEI. Databáze monitoruje články publikované v odborných oborových časopisech publikovaných v České republice a usnadňuje tak jejich vyhledávání široké skupině uživatelů ČZPB (odborníků ze státní správy, z průmyslu, školství, médií i uživatelů z řad spotřebitelské veřejnosti). Základní jednotkou databáze je záznam zahrnující bibliografické údaje (jméno autora/ů, název článku, informace o zdroji), klíčová slova (předmětový popis dokumentu) a informaci o pracovišti autora v době publikování dokumentu. Některé záznamy obsahují rovněž souhrny článků, případně odkaz na plné texty článků, pokud jsou přístupné zdarma na internetu. Záznamy ČZPB jsou vytvářeny z materiálů z fondu ZPK. Databáze obsahuje přes 140 000 záznamů s ročním přírůstkem přes 7000 záznamů tematicky zaměřených podle oblasti odpovídající profilu ZPK. Záznamy jsou bohatě věcně indexovány pomocí mezinárodního zemědělského tezauru AGROVOC.
Databáze je veřejně přístupná zdarma on-line z domovských stránek ZPK (tlačítko „Katalog“ v pravé části obrazovky). Od r. 2005 je zpřístupněn také měsíční přehled nově zařazených záznamů.
Zájemci si mohou vypůjčit nalezené primární dokumenty (časopisy a sborníky) přímo ve studovně ZPK nebo k získání doumentu využít reprografických služeb ZPK.V kombinaci s širokou škálou reprografických služeb knihovny (od r. 2005 i digitálních kopií) ČZPB představuje významný a pohotový zdroj informací o zemědělství a potravinářství i pro vzdálené uživatele z celého území ČR a ze zahraničí. (mch)