Česká chuťovka, Dětská chuťovka

Soutěž o „Dobrý tuzemský potravinářský výrobek“ proběhla poprvé v r. 2009, kdy se spojilo vydavatelství AGRAL s pražskou pobočkou hnutí Slow Food. Partnerem soutěže se poté stal festival Česká chuťovka pořádaný společností SYPEX Group, který usiloval o zviditelnění typických krajově specifických potravinářských specialit. Od r. 2010 tedy název soutěže zní

„Dobrý tuzemský potravinářský výrobek Česká chuťovka“. Počet soutěžících i oceněných rok od roku roste.

Do soutěže se mohou přihlásit všechny tuzemské potravinářské podniky se svými výrobky, které jsou v ČR na trhu v předcházejícím a příslušném roce a jsou určeny k přímé konzumaci. Bylo upuštěno od původní podmínky, že výrobek musí být z tuzemských surovin. Odborná porota garantuje objektivnost a nestrannost hodnocení přihlášených potravin. Nestanovuje se pořadí, oceňují se vysoké senzorické parametry, především výrazné chuťové vlastnosti. Pokud byla vyhlášena a hodnocena kategorie Slow Food, byl kladen důraz na převahu místních surovin, tradiční recepturu a regionální původ.

Od třetího ročníku byla soutěž rozšířena o „Dětskou chuťovku“, jejímiž hodnotiteli jsou děti od 6 do 16 let.

V r. 2013 se soutěží v deseti kategoriích, termín odevzdání přihlášek je 20. září 2013, slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 17. října 2013 tentokrát v budově Senátu Parlamentu ČR. Novým generálním partnerem se stali i COOP a SPAR a zapojila se i řada dalších, nejčastěji mediálních partnerů. Nově dochází i k zapojení spotřebitelů, a sice tím, že budou moci v síti SPAR ochutnat vítězné výrobky a vybrat své favority.

Aktuální informace najdete na webu: www.ceskachutovka.cz

(sk, 7/2013)