Břišní tyfus

Břišní tyfus je celkové infekční onemocnění, které je charakterizované horečkou, schváceností, bolestmi hlavy, průjmy a červenými skvrnami na pokožce. Původcem je bakterie Salmonella typhi abdominalis, fakultativni anaerobní gram-negativní pohyblivá tyčinka. Je odolná k vyschnutí, mrazům, dlouho přežívá ve vodě a mléce. Je ničena teplotou nad 80 °C (nepřežije pasteraci mléka, viz Pasterace a sterilace mléka) a dezinfekčními prostředky (nepřežije chlorování vody).

Zdrojem je člověk, nosič nebo nemocný. Období nakažlivosti trvá od 1. týdne až do rekonvalescence. K vylučování salmonel dochází stolicí nebo močí. Přibližně 10 % rekonvalescentů vylučuje zárodky ještě 3 měsíce od začátku nemoci. Asi 3-5 % nemocných se stane nosiči, většinou celoživotními. Více než 90 % tvoří ženy středního a vyššího věku s chronickými zánětlivými změnami žlučníku. Výskyt nosičů má v ČR klesající tendenci. V roce 1982 bylo registrováno 490 nosičů, v roce 1995 méně než 150. Přenos se děje fekálně-orální cestou. Fekálně-orální přenos se uplatňuje přímým nebo nepřímým stykem. Při alimentárním přenosu (potravinami) je nejčastějším vehikulem kontaminovaná voda, mléko nebo jiné kontaminované potraviny. Hmyz se může na přenosu podílet mechanicky. Vnímavost vůči patogenu je všeobecná.

Preventivní opatření (viz Hygienická praxe, Čisté ruce):
* povinnost pracovníků v potravinářství se podrobit lékařské prohlídce v případě vzniku průjmového onemocnění u nich nebo v jejich rodinách,
* úzkostlivé dodržování osobní hygieny zvláště čistoty rukou, zejména po použití WC,
* dodržování správných hygienických návyků při přípravě, manipulaci, skladování a distribuci všech druhů potravin, ale zvláště těch, které jsou konzumovány v syrovém stavu (zelenina, ovoce),
* bezpečná likvidace lidských výkalů, zejména tam, kde není kanalizace vůbec nebo je ve špatném stavu,
* hygienické zabezpečení a ochrana pitné vody,
* ochrana před mouchami (sítě do oken, poklopy na nádoby apod.).
(old)

Související články z portálu Bezpečnosti potravin