Bovinní tuberkulóza

Bovinní tuberkulóza se ve svých projevech neliší od lidské tuberkulózy, i když u této formy jsou častější její mimoplicní lokalizace.

Původcem nákazy je Mycobacterium bovis, dříve nazývaný Mycobacterium tuberculosis typus bovis. Je to acido- a alkoholorezistetntní anerobní tyčinka. Dobře roste při teplotách v rozmezí 30 až 40 oC.

Pramenem nákazy bovinní tuberkulózy byl v minulosti především hovězí dobytek (dojnice). Po eliminaci bovinní TBC intenzivními veterinárně-zdravotními opatřeními v minulém století výskyt této choroby mezi zvířaty výrazně klesl. Poslední výskyt byl zaznamenán v roce 2002 a se vstupem do EU v roce 2004 byla Česká republika uznána ze strany EU jako úředně prostá této nákazy. Situace z hlediska možné nákazy je v ČR nadále pečlivě monitorována, a ani případný ojedinělý výskyt onemocnění by neměl ohrozit statut země prosté nákazy, protože máme zaveden dostatečně výkoný monitorig nákazy a jsme schopni nebezpečí nákazy včas eliminovat.

Bovinní tuberkulóza se na člověka přenáší zejména pitím syrového mléka od dojnice, která má tuberkulózu vemene. Vzhledem k tomu, že od roku 1934 byla uzákoněna povinná pasterace veškerého mléka, které se v tekuté anebo ve formě mléčných výrobků dodává do veřejného zásobování, výskyt tohoto onemocnění v ČR se značně omezil.

Jako prevence před tímto onemocněním platí, že se nemá pít syrové, tepelně neošetřené mléko. (old, kol, 04/2020)