Biofilm

Biofilmem jsou nazývána společenstva mikroorganismů, která tvoří povlaky na různých površích. Podmínkou vzniku je přítomnost vody, živin a kyslíku. Uvnitř biofilmu probíhá látková výměna a soutěž o živiny. Typické biofilmy mívají svrchní vrstvu prokysličenou a spodní vrstvu bez kyslíku.

Biofilmy se mohou vyskytovat i v potrubních systémech a zásobnících. Tyto vrstvy jsou pak živnou půdou pro další mikroorganismy, kterým navíc poskytují dokonalou ochranu před účinkem chemikálií. Mikroorganismy vyskytující se v biofilmech jsou proto mimořádně odolné vůči dezinfekčním prostředkům. 

Negativní vliv biofilmů je spatřován zejména ve:

 – zvýšené rezistenci bakterií před aplikovanými biocidy
– zrychlené korozi
– ucpávání chladicích věží, potrubí a průchodů vody
– snížené účinnosti přenosu tepla
  (ber, 2014) 

 
Zdroj:
Hygiena – časopis pro ochranu a podporu zdraví, 59, 2014, č. 1, s. 37-40