Beta-kasomorfíny

Peptidy jsou fragmenty proteinů (bílkovin). Vznikají během trávení potravin nebo v některých případech také během výroby potravin. V souvislosti s peptidy se uvádějí jak pro zdraví prospěšné účinky, tak zdravotní rizika.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) podrobně posuzoval dostupné publikované vědecké práce o možných účincích β-kasomorfinů a příbuzných peptidů, zejména β-kasomorfinu 7 (BCM7), což je peptidová sekvence přítomná v mléčné bílkovině β-kaseinu, na zdraví.

V několika studiích došli autoři k závěru, že BCM7 může přispívat ke zvýšenému riziku některých nepřenosných nemocí, např. autismu, kardiovaskulárního onemocnění a diabetes typu I. EFSA prováděl toto posuzování v rámci pravidelného monitorování a vyhodnocování možných nově se objevujících rizik spojených s potravinovým řetězcem.

Na základě dostupných informací EFSA došel k závěru, že mezi dietetickým příjmem BCM7, příbuzných peptidů nebo jejich možných bílkovinných prekurzorů a nepřenosnými nemocemi neexistuje vztah příčina a účinek. Vzhledem k tomuto závěru nebylo doporučeno, aby se EFSA zabýval oficiálním posuzováním zdravotního rizika těchto složek. Stanovisko EFSA.

(kvas)