Beta karoten

Beta-karoten patří do skupiny pigmentů zvaných karotenoidy a je hlavním prekurzorem vitaminu A ve výživě člověka. Beta-karoten Je produkovaný převážně rostlinami, které zbarvuje do žluta, oranžova až červena. Stejně jako vitamin A není beta-karoten rozpustný ve vodě, ale je rozpustný v tucích. Karotenoidy jsou obecně citlivé na vzdušný kyslík a světlo a na působení některých enzymů. Při skladování se může obsah betakarotenu i zvýšit, to však neplatí pro listovou zeleninu. Naproti tomu jsou karotenoidy poměrně stabilní v mražených potravinách.

Nejbohatšími zdroji beta-karotenu jsou mrkev, meruňky, papája, mango, nektarinky, broskve, špenát, brokolice, hrách, kapusta, řeřicha. Karotenoidy se vyskytují také v živočišných materiálech, např. dávají zabarvení vaječnému žloutku, máslu nebo masu lososa.

V organismu je pouze část z celkově přijatého beta-karotenu přeměněna na vitamin A, zbytek se skladuje v tukových tkáních (kůže, játra). Pokud má organismus dostatek vitaminu A, konverze beta-karotenu se snižuje. Z tohoto důvodu není možné se beta-karotenem jako zdrojem vitaminu A, předávkovat. Samotným vitaminem A se ale předávkovat dá, proto pozor užíváte-li zdroj, který obsahuje vedle beta-karotenu také vitamin A.

Absorbce beta-karotenu probíhá v tenkém střevě. Množství absorbovaného beta-karotenu ovlivňují různé faktory, zejména množství tuků a bílkovin ve stravě (např. ze špenátu, který byl připraven bez tuku, se resorbuje pouze 6% z celkového beta-karotenu, přidáme-li při kuchyňské úpravě tuk, zvýší se absorbce beta-karotenu až na 60 %).

Funkce v organismu
Beta-karoten kromě toho, že slouží jako prekurzor vitaminu A, vykonává v organismu řadu dalších funkcí. Především působí jako antioxidant čili pomáhá neutralizovat volné radikály (reaktivní molekuly, které vznikají jednak během metabolických procesů v organismu a jednak je přijímáme z vnějšího prostředí). Derivát vitaminu A je také součástí pigmentů sítnice umožňujících vidění.
Beta-karoten rovněž působí jako ochrana před fotooxidací, protože potlačuje negativní vliv volných kyslíkových radikálů, které vznikají v kůži důsledkem UV záření, a které mohou indukovat pre-kancerogenní změny v buňkách. Účinnost ochrany proti slunečnímu záření je však významně nižší než u opalovacích krémů.
V neposlední řadě má beta-karoten stimulační efekt na imunitní systém.

Denní doporučená dávka pro betakaroten není stanovena, odborníci na výživu doporučují u dospělých 6-15 mg a u dětí 3-6 mg denně. Nejvhodnější je konzumovat dostatek zeleniny a ovoce, který zajistí dostatek karotenoidů v přirozené formě.
Předávkování beta-karotenem se projeví zažloutnutím kůže. Tyto příznaky jsou reverzibilní a odezní po vysazení karotenů ze stravy.

Některé skupiny lidí potřebují díky svým životním návykům nebo zdravotním omezením více beta-karotenu (např. kuřáci, konzumenti většího množství alkoholu nebo ženy, které užívají orální antikoncepci). Beta-karoten jako doplněk stravy není doporučován užívat těhotným, kojícím a dětem. Epidemiologické studie spojují vyšší hladiny beta karotenu s prevencí kardiovaskulárních chorob a některých typů rakoviny. Klinické studie však nikdy neprokázaly pozitivní dopady suplementace beta karotenem u zdravých jedinců. Pozitivní účinky dlouhodobé suplementace vyššími dávkami beta karotenu tak zůstávají nepotvrzeny.

Beta-karoteny jsou používány v potravinách jako přírodní nebo přírodně identická jasně žlutá až oranžová barviva. Tato barviva se dělí do dvou kategorií:
E160a (i)Směs karotenů
E160a (ii)Beta karoten
Pro barvení potravin se používá syntetická forma beta-karotenu. V hojném množství se používá v sýrech a margarínech. Dále se používá k barvení olejů, majonéz, zmrzlin, jogurtů, ovocných nápojů, limonád, dezertů, cukrovinek, pudinků.

Nežádoucí účinky: V malých dávkách se jedná o zcela neškodnou látku bez jakýchkoliv nežádoucích účinků. Studie však dokázaly negativní vliv na rozvoj rakoviny u mužů – kuřáků, kteří přijímali zvýšené množství beta-karotenu ve formě koncentrovaných potravinových doplňků.

V ČR je použití beta-karotenu v potravinách povoleno v nezbytném množství až na výjimky jako dětská strava, ve které je jeho použití zakázáno. V USA je jeho použití povoleno. Přijatelná denní dávka (ADI) je 0-5 mg na 1kg tělesné hmotnosti. (ber, tur, 04/2020)

 

Legislativa:
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. 12. 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin
– Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách   

Zdroj:
– http://www.ordinace.cz/clanek/beta-karoten-provitamin-vitaminu-a/
– http://www.celostnimedicina.cz/beta-karoten.htm
– http://www.emulgatory.cz/seznam-ecek/E160a 
– http://www.elekarnice.cz/ovoce-zelenina-apod-/betakaroten/ 
– von Lintig J. (2012). Provitamin A metabolism and functions in mammalian biology. The American journal of clinical nutrition, 96(5), 1234S–44S.
  https://doi.org/10.3945/ajcn.112.034629
– Změny barevných parametrů během zpracování ovocných nápojů. Lednice, 2010. Diplomová práce. Mendelova univerzita v Brně.
– STAHL, Wilhelm a Helmut SIES. ?-Carotene and other carotenoids in protection from sunlight. The American Journal of Clinical Nutrition [online]. 2012, 96(5), 1179S-1184S [cit. 2020-04-14]. DOI: 10.3945/ajcn.112.034819. ISSN 0002-9165. Dostupné z: https://academic.oup.com/ajcn/article/96/5/1179S/4577133