Besnoitióza

V některých členských státech EU se šíří v chovech skotu besnoitióza (sloní nemoc), která se považuje za nově se objevující nemoc v EU. Původce onemocnění je parazit Besnoitia besnoiti.

Řada otázek týkajících se příčin a šíření tohoto onemocnění zůstává nezodpovězených. Existuje podezření, že B. besnoiti má heterogenní cyklus života. Rozhodující hostitel nebyl identifikován. U kopytníků je třeba objasnit vztah mezi B. besnoiti a jinými druhy Besnoitia spp. Za šíření tohoto onemocnění je pravděpodobně odpovědný horizontální přímý a nepřímý přenos. Členovci, např. ovádovití a bzikavky mohou hrát roli přenosem B. besnoiti mechanicky z chronicky nebo asymptomaticky infikovaného skotu. Jako rezervoáry tohoto parazitu mohou být volně žijící přežvýkavci a pravděpodobně hlodavci.

Podle Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (komise EFSA pro zdraví a pohodu zvířat) je nezbytné v endemických oblastech Evropy (Španělsko, Portugalsko, jižní část Francie, mimo EU Turecko a země subsaharské afriky) provádět šetření k objasnění závažnosti infikovaných zvířat a cest přenosu. Stanovisko EFSA.

K besnoitióze se vyjádřil Český svaz chovatelů masného skotu, viz Besnoitióza – nové onemocnění skotu. V tomto vyjádření naleznete také podrobný popis příznaků onemocnění. V roce 2009 byly případy onemocnění zaznamenány i v Bavorsku. (kvas, kol, 04/2020)