Balená voda

Voda prodávaná jako balená je spotřebiteli považována za kvalitnější a bezpečnější než voda, kterou si spotřebitel natočí doma z kohoutku. Jak ukazují výsledky testů u nás i v zahraničí, kvalita vody z kohoutku může být při mnohem nižší ceně i vyšší.
Požadavky na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsob jejich úpravy je stanoven v souladu s legislativou EU vyhláškou, která obsahuje mikrobiologické, chemické a fyzikální požadavky, a také způsob jejich úpravy, kontroly, hodnocení a označování.
Pravidla jsou stanovena pro jednotlivé kategorie balených vod: přírodní minerální, pramenité, kojenecké a pitné. Rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi spočívají v odlišných požadavcích na zdroj, ve způsobu úpravy vody, v mikrobiologických, chemických a fyzikálních ukazatelích i v požadavcích na označování. K povinným údajům (s výjimkou balené pitné) patří název zdroje, ze kterého je voda čerpána, a lokalita, v níž se pramen nachází. Na obalech minerálních vod má být dále označení celkové mineralizace, aby na první pohled bylo jasné, zda jde o slabě, či silně mineralizovanou vodu.

Druhy balených vod

Přírodní minerální voda 
• Slabě mineralizované
• Získává se z podzemního zdroje, který musí být schválen a pravidelně prověřován ministerstvem zdravotnictví.
• Do místa plnění do lahví se smí přepravovat pouze potrubím.
• Nesmí být upravována žádným způsobem, který by změnil charakteristické složení. Mezi povolené úpravy patří odželeznění nebo použití vzduchu obohaceného ozonem.
• Může být sycena oxidem uhličitým, buď přímo ze zdroje, nebo z jiného než přírodního zdroje. Oxid uhličitý může být rovněž odstraňován.

Pramenitá (dříve stolní) voda
• Pochází z chráněného podzemního zdroje, který nemusí být schválen ministerstvem zdravotnictví
• Smí být upravována stejným způsobem jako přírodní minerální voda.
• U vod sycených oxidem uhličitým musí být informace „pramenitá voda sycená“ a obsah oxidu uhličitého v g/l.
• Tato voda je vhodná k trvalému přímému požívání dětmi i dospělými,

Kojenecká voda
• Pochází z chráněného podzemního zdroje.
• Smí být upravována jen UV paprsky.
• Platí na ně přísnější požadavky (mikrobiologické ukazatele, dusičnany).
• Jsou vhodné k přípravě kojenecké stravy i k trvalému pití pro všechny.
• Kromě oxidu uhličitého se do nich nesmí nic přidávat.

Pitné vody
• Nemusí pocházet z podzemního zdroje, může být stáčena i z veřejného vodovodu. Kvalita je srovnatelná s kvalitou pitné vody z vodovodu.
• Nejsou omezeny úpravy vody, není zakázáno použití bakteriostatických látek (zastavují růst bakterií).

Poznámka:
Do skupiny balených vod nejsou zařazeny sodovky ani ochucené minerálky. Ty tvoří zcela odlišnou skupinu, která patří mezi nealkoholické nápoje. Na rozdíl od balených vod lze do nich přidávat sladidla, aromata, konzervační látky, také různé potravní doplňky včetně vitaminů.

Doporučení pro spotřebitele
1. Nakupovat co nejčerstvější balené vody a snížit tak riziko nejen z výskytu nadbytku bakterií, ale i riziko z přítomnosti výluhů z obalů a víček. Na obalech se ale neuvádí datum výroby, a tak se spotřebitel může jen dohadovat, která voda je ta nejčerstvější. Pomůckou může být datum minimální trvanlivosti, vzhledem k tomu, že lhůta spotřeby má být nejvýše 18 měsíců.
2. Zajímat se, zda byla voda skladována v chladu a temnu. Odborníci doporučují vyhýbat se pochybným prodejcům, kteří skladují balené vody venku pod širým nebem nebo prodají tu vodu přímo z výlohy. Tam může docházet k negativnímu působení tepla a světla. 
3. Z otevřené lahve, která se ihned nespotřebuje, nepít přímo. Otevřenou láhev uložit do chladničky (chlad a temno) nejdéle na 3-4 dny.
4. Pozorně číst údaje na etiketách.
5. Je vhodné posoudit, zda balenou vodu je nezbytné vůbec kupovat. (mch)