Bádr

Bádr je označení pro mechanicky separované maso. V zahraničí (Rakousko, Německo) se bádrem označuje mechanicky separované maso získané nízkotlakou separací.

Bádrované maso je výrobní surovina určená do tepelně opracovaných masných výrobků a polotovarů určených k tepelné úpravě před konzumací. Získává se strojním oddělením zbytků masa, které zůstaly po vykostění na kostech, použitím nízkotlakových lisovacích zařízení. Obsah vápníku nesmí překročit 0,1 % (= 100 mg/100 g) v čerstvém produktu. Bádrované maso ( tzv. „3 mm“ maso)  je těžko rozlišitelné od mletého masa. (ber, 2014)

Legislativa:
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu