Bacillus subtilis

 
Bacillus subtilis, patřící stejně jako B. mesentericus do rodu Bacillus, je spolu s ním v pekárenském průmyslu hlavní příčinou nitkovitosti chleba. Rozvoj těchto bakterií je podporován krátkým vedením těsta, nedozrálým omládkem, špatným propečením těsta, zdlouhavým chlazením upečeného chleba a nedodržováním čistoty v pekárně. Naopak nepříznivě na bakterie působí kyselé prostředí, a proto je vhodné desinfikovat výrobní zařízení (díže aj.) event. i podlahy zředěnou kyselinou octovou nebo mléčnou. Řada druhů rodu Bacillus včetně B. subtilis produkuje antibiotika polypeptidové povahy, z nichž některá se vyrábějí s pomocí těchto bakterií i průmyslově (kupř. bacitracin). Bakteriální amylázy získané z B. subtilis se uplatňují v pivovarství a v textilním průmyslu, proteinázy se používají do pracích prostředků.   (kop)