Aujeszkyho choroba

Aujeszkyho choroba (ACH), nebo též Pseudorabies (pseudovzteklina) je infekční virové onemocnění, které poprvé popsal v roce 1902 profesor Aujeszky v Maďarsku u skotu. Tato choroba je rozšířená prakticky po celém světě.
Původcem Aujeszkyho choroby je DNA virus čeledi Herpesviridae. Tento virus je ve vnějším prostředí odolný a je schopen v něm dlouhou dobu přežívat. Proto nelze počítat s jeho inaktivací při zrání masa nebo při lákování. V mase uchovávaném při 4 – 7 °C může virus přežívat 5 – 7 měsíců. Na seně, slámě, obilninách, dřevě a jiných předmětech přežívá virus v zimě (-8 oC) 15 – 40 dní, na jaře (16 oC) a v létě (24 oC) 5 – 15 dní. V hnoji však přežívá pouze 2 – 3 dny. K přenosu viru dochází buď přímo kontaktem s nemocným zvířetem sekrety a exkrety, při páření, nebo nepřímo kontaminovanými předměty, krmivem, pomůckami.
Přirozeným hostitelem viru ACH je prase domácí nebo prase divoké. Z prasete je pak tato nákaza přenosná na další domácí i volně žijící zvířata např. skot, ovce, kozy, psi, kočky, králíky, srnce, jeleny, myši, potkany. U ptáků zatím nebyla ACH popsána. U prasat existuje k tomuto onemocnění věková rezistence, to znamená, že zatímco při infekci mladých selat dochází až k 80 % úhynu, dospělá prasata většinou toto onemocnění přežívají a jediným klinickým příznakem často bývají jen potraty. Kromě prasat končí u všech ostatních živočišných druhů tato nákaza úhynem.
Člověk k této nákaze není vnímavý a nehrozí mu žádné riziko.

Onemocnění se projevuje především příznaky postižení nervového systému, dýchacího traktu a potraty. U ostatních zvířat je navíc pozorováno svědění, které se postupně stává nesnesitelným. Intenzivní drbání a škrábání vede k poranění různého rozsahu a někdy bývá příhodně označováno jako „ďábelské svědění“. Inkubační doba této nákazy je 2 – 5 dní, výjimečně může být až 3 týdny. (Úhyn nakaženého zvířete je rychlý, přibližně za 6 – 48 hodin po propuknutí nemoci.)

Z dosavadních výsledků je zřejmé, že se ACH v populaci divokých prasat vyskytuje plošně na celém území ČR a pozitivních je zhruba 30 % divokých prasat. Každý rok je několik loveckých psů (zpravidla v průběhu honů) infikováno a následně uhyne, nemoc není léčitelná. Virus Aujeszkyho choroby je likvidován při vaření. Proto v žádném případě nekrmit psy syrovým, tj. tepelně neošetřeným, masem ani vnitřnostmi z neověřených zdrojů!

Česká republika úspěšně ukončila ozdravování chovů domácích prasat v roce 1987 a od roku 1988 je podle kritérií Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) považována za zemi prostou ACH a při vstupu ČR do EU tento statut potvrdila i Evropská Komise přiznáním dodatečných garancí a statutu země úředně prosté ACH v chovech prasat. Podmínkou statutu země prosté je zákaz vakcinace v chovech domácích prasat. (ber, 2013)
 
Legislativa:
Při vstupu ČR do EU bylo rozhodnutím Komise č. 320/2004 ze dne 31. 3. 2004 celé území republiky prohlášeno za úředně prosté Aujeszkyho choroby prasat.

Zdroj:
http://www.myslivost.cz/Casopis-Myslivost/Myslivost/2012/Brezen–/Aujeszkyho-choroba-v-Ceske-republice.aspx
http://eagri.cz/public/web/svs/portal/zdravi-zvirat/aujeszkyho-choroba-prasat/
http://www.muj-pes.cz/zdravi-a-nemoci/jake-je-riziko-aujeszkyho-choroby-v-cr–868.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:102:0075:01:CS:HTML

Související články z portálu Bezpečnosti potravin