Atropin

Atropin je tropanový alkaloid, který má halucinogenní účinky, v nadměrné dávce je silně jedovatý. Atropin je obsažený v rostlinách z čeledi lilkovitých (Solanaceae), např. v rulíku zlomocném, blínu černém, durmanu nebo mandragoře lékařské.
Atropin je racemická směs enantiomerů hyoscyaminu, sumární vzorec C17H23NO3. Poprvé byl izolován roku 1833. Jeho název je odvozen od rulíku zlomocného (Atropa Belladona). Je-li atropin předávkován, způsobuje ochrnutí mozku a obrnu dýchacího ústrojí. Smrtelná dávka atropinu u dítěte se pohybuje kolem 10 mg, u dospělého kolem 100 mg.
Využití:

Atropin se používá v očním lékařství, chirurgii, anesteziologii, kardiologii…
Atropin způsobuje rozšíření zornic, což napomáhá diagnóze některých očních chorob. Používá se jako oční kapky při léčbě vad či poškození oka, dále při ošetřování šilhavosti u dětí, diagnosticky se užívá při refraktometrii. Jelikož zvyšuje nitrooční tlak, nesmí se používat u osob trpících glaukomem (zeleným zákalem).
Upozornění: V případě otravy očními kapkami se jedná o otravu perorální (tj. požitím), protože roztok steče přes slzný kanálek do nosu. Z tohoto důvodu je nutné při používání kapek s atropinem naklonit hlavu tak, aby přebytek vytékal vnějším koutkem oka.

Injekce atropinu jsou používány v léčbě bradykardie (snížená srdeční frekvence). Atropin slouží jako protijed na otravu organofosfátovými insekticidy a nervovými plyny, také se používá k odstranění křečí hladkého svalstva a k léčení Parkinsonovy choroby.

Legislativa:

Maximální limit (1,0 µg/kg) pro atropin (stejně jako pro skopolamin, další z tropanových alkaloidů) v obilných příkrmech a ostatních příkrmech určených pro kojence a malé děti obsahující proso, čirok, pohanku nebo produkty z nich odvozené je stanoven v aktuálním znění nařízení 1881/2006 o maximálních limitech některých kontaminujících látek v potravinách. V současné době (rok 2020) se také diskutuje o stanovení dalších maximálních limitů pro sumu atropinu a skopolaminu v dalších potravinách, např. v bylinných čajích, v některých nezpracovaných a zpracovaných obilovinách.
(ber, akt. 2020)

Chemická struktura atropinu

 

 

 

Zdroj:

 

 

Související články z portálu Bezpečnosti potravin