Antivitaminy

Antivitaminy, též antagonisté vitaminů, jsou přirozené nebo syntetické látky, které ruší funkci nebo absorpci vitaminů.

V širším pojetí lze do skupiny antivitaminů zařadit tři skupiny látek
– enzymy, které štěpí vitaminy na neúčinné sloučeniny,
– látky, které tvoří nevyužitelné komplexy s vitaminy,
– sloučeniny strukturálně podobné, které mohou zastupovat vitaminy v enzymových systémech za vzniku sloučenin, které nevykazují vlastnosti enzymů.

a) syntetické látky

Aspirin: vede ke ztrátám vitaminu C a vitaminů skupiny B.
Diuretika: způsobují ztrátu především vitaminů B-skupiny a vitaminu C. 
Laxativní prostředky: minerální olej je pravděpodobně nejvíce poškozujícím laxativním prostředkem. Absorbuje vitamin A a karoten a v tuku rozpustné vitaminy D, E, K.
Antibiotika/léky zamezující trombóze: aplikací antibiotik se potlačuje růst bakterií a následně i syntéza vitaminu K v trávicím traktu.  Antagonisty vitaminu K jsou také léky, které se aplikují k zamezení trombóze.
Orální antikoncepce: antikoncepční léky jsou antivitaminy zvláště vitaminu B: riboflavinu (B2), pyridoxinu (B6), kobalaminu (B12) a kyseliny listové. Estrogen v orální antikoncepci je také antagonista vitaminu E.

b) přirozené látky

Antithiaminové sloučeniny: jsou obsaženy v „mung beans“, rýžových slupkách, červené řepě, růžičkové kapustě, semenech pohanky a některých bobulovinách. Uvádí se, že některé bioflavonoidy, např. kvercetin a rutin inaktivují thiamin (vitamin B1). V rybách a korýších byla zjištěna thiamináza, avšak v rybách se vyskytuje pouze ve vnitřnostech, které se běžně nekonzumují.

Avidin: jde o protein obsažený v syrovém vaječném bílku, který váže biotin. Biotin je potřebný pro buněčný růst a pro produkci mastných kyselin. Biotin rovněž hraje hlavní úlohu v metabolismu sacharidů a proteinů a je esenciální pro správné využití vitaminů skupiny B. Konzumace syrových vajec ve velkém množství po dlouhou dobu může přispívat k deficitu biotinu. Tento problém nenastává, pokud se konzumují tepelně upravená vejce, která jsou dobrým dietetickým zdrojem biotinu.

Antinutriční faktory sóji: syrové sójové boby obsahují řadu antinutričních faktorů, které vykazují antivitaminovou aktivu vůči vitaminu: A, B12, D, E a K. Jejich účinek se opracováním sóji snižuje. Syrová sója je antikoagulant (zamezuje strážení krve). Antikoagulační účinky nelze zvrátit aplikací vitaminu K. Přisuzují se antitrypsinové aktivitě. Trypsin je enzym, který je nezbytný k trávení bílkovin. Trypsin dále zajišťuje, aby se asimiloval vitamin B12. Blokováním trypsinové aktivity zvyšuje sója potřebu vitaminu B12 a aktuálně zvyšuje deficit vitaminu B12.
Syrová sója obsahuje enzym lipoxygenázu, který oxiduje a rozrušuje karoten. V sójovém izolátu byl rovněž identifikován faktor, který snižuje absorpci karotenu.
Tepelně neopracovaná sója nebo izolovaná sójová bílkovina způsobuje křivici u krocanních mláďat, kuřat a prasat. Existuje domněnka, že za tento účinek může být zodpovědný fytát. Prokázalo se, že izolovaná sójová bílkovina zvyšuje u kuřat požadavky na a-tokoferol. Tento efekt nebyl dosud vysvětlen, ale předpokládá se, že ho mohla způsobovat oxidáza a-tokoferolu, která je přítomná v sóji.
Některé nápoje: alkoholické nápoje jsou antagonisté thiaminu a ostatních vitaminů skupiny B. Při nadměrné konzumaci kávy se může vyskytnout deficit inositolu, biotinu a thiaminu.
c) technologický proces
Jestliže se konzumuje rafinovaný cukr nebo vysokovymletá mouka, specificky se tělu odčerpává příjem vitaminu B1, B2, biotinu, cholinu a niacinu, tj. faktorů, které byly obsaženy v cukrové řepě, cukrové třtině a obilném zrnu před rafinací.
Jako antagonisté vitaminu A, D, E a biotinu působí žluklé tuky.
Dusitany, které se používají při výrobě masných výrobků vedou v žaludku k tvorbě nitrosaminů a následně k vyčerpání vitaminu A.
d) látky znečišťující půdu, vzduch a vodu/kouření
Všechny polutanty životního prostředí se považují za antagonisty vitaminu C. Např. ve vzduchu především ve městech působí jako antivitaminy: oxid uhelnatý, uhlovodíky, olovo, ozon, oxid siřičitý a oxid dusičitý. Vyčerpávají se vitaminy A a C, popř. vitamin E (tj. antioxidační vitaminy). Jedna cigareta odčerpává z těla až 35 mg vitaminu C.
e) faktory způsobující stres
Extrémní horko nebo chlad, chirurgické zákroky, emoční výbuchy způsobují stres pro organismus. Dochází k vyčerpání vitaminů skupiny B, proteinů a minerálních látek.
(kvas, ber, 05/2020)
 

Zdroj:
http://www.fsps.muni.cz/inovace-RVS/kurzy/biochemie/vitaminy_anti.html