Antioxidační kapacita

Antioxidační schopnost různých druhů potravin a nápojů se poměřuje pomocí hodnot ORAC (Oxigen Radical Absorbance Capacity = kapacita absorbovat volné radikály kyslíku). Je to hodnota udávající celkovou antioxidační schopnost potravin a jiných chemických látek.

Tento ukazatel byl vyvinut vědci National Institutes of Health (Baltimore, Maryland, USA – Národní institut pro zdraví). Americké ministerstvo zemědělství (USDA) zveřejnilo databázi hodnot ORAC na svých webových stránkách. Skupina druhů – tzv. „super ovoce“ má až dvacetinásobnou antioxidační schopnost než jiné druhy potravin a poskytují více antioxidačního potenciálu než megakrabice vitamínových tablet.

Studie na laboratorních zvířatech, Studie prokázaly, že potraviny s vysokými hodnotami ORAC mohou chránit buňky a jejich složky před negativními oxidačními účinky. Ukázalo se, že laboratorní zvířata, kterým byla podávána strava s vysokým podílem ORAC-bohatých potravin vykazovala podstatně nižší „biologické“ stáří , než měla ve skutečnosti (výkonností paměti a kapilární intenzita).

Možná, že není daleko doba, kdy budeme hledat ORAC hodnoty na potravinových výrobcích, tak jako dnes kalorie a obsah tuků. (sk)