Anilin

Anilin, nazývaný též aminobenzen, benzenamin nebo fenylamin, je bezbarvá olejovitá kapalina. Na vzduchu se snadno oxiduje a barví se na žlutou až hnědou barvu. Anilin je toxický, má zásaditou reakci.
K otravě dochází požitím, nadýcháním nebo vstřebáním kůží. Projevuje se cyanózou (modrofialové zbarvení kůže a sliznic způsobené nedostatečným okysličováním krve). Anilin je krevní jed, způsobuje oxidaci krevního barviva hemoglobinu na methemoglobin. Působí také na centrální nervový systém, proto postižený jeví podobné známky jako opilec. Zmodrání kůže se projevuje v první řadě na rtech, uších, nosu a nehtech. Dalším symptomem je bolest hlavy. Smrtelná dávka je 1 g.

Při prováděné revizi bezpečnosti povolených přídatných látek Vědecká komise pro přídatné látky, aromata, pomocné látky a materiály ve styku s potravinami při úřadu EFSA předložila k barvivu červeň 2G negativní stanovisko.  Podle závěrů EFSA by anilin měl být považován za karcinogen, u něhož nelze vyloučit genotoxický mechanismus. Vzhledem k tomu, že barvivo E 128 červeň 2G je snadno a ve velké míře metabolizováno na anilin, úřad EFSA dospěl  k závěru, že uvedená látka by se měla považovat za látku z hlediska bezpečnosti rizikovou. V důsledku toho zrušil EFSA pro barvivo E 128 červeň 2G přijatelný denní příjem.

Komise proto vydala nařízení 884/2007/ES, kterým zakazuje použití červeně 2G (E 128) jako potravinového barviva, které dosud bylo zahrnuto v seznamu přípustných barviv ve směrnici 94/36/ES. (Barvivo E 128 červeň 2G bylo do té doby přípustné jen ve velmi omezené míře, a sice jen do hamburgerového masa s min. 4 % rostlinné složky a snídaňových párečků (breakfast sausages) s min. 6 % rostlinné složky, a jen v množství max. 20 mg/kg výrobku. Původně se vycházelo z hodnoty přijatelného denního příjmu ADI = 0,1 mg/kg tělesné hmotnosti stanovené Vědeckým výborem pro potraviny.) (ber, 2013)

Vzorec anilinu:

Legislativa:
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 884/2007 ze dne 26. července 2007 o mimořádných opatřeních, kterými se pozastavuje používání barviva E 128 červeň 2G jako potravinového barviva

Zdroj:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:195:0008:0009:CS:PDF
http://www.bezpecnostpotravin.cz/tiskova-zprava-statni-veterinarni-spravy-cr-8-11-2007.aspx
http://cs.wikipedia.org/wiki/Anilin
http://www.bezpecnostpotravin.cz/narizeni-884-2007-es-zakazuje-pouziti-barviva-cerven-2g-do-potravin.aspx

Související články z portálu Bezpečnosti potravin