Alkohol

Alkohol, který se běžně konzumuje prostřednictvím alkoholických nápojů, je po chemické stránce etylalkohol (etanol), který je jedním ze skupiny chemických sloučenin nazývané alkoholy a získává se kvašením cukru. Alkohol se zdá být méně nebezpečnou látkou než ve skutečnosti je, protože je obecně tolerován, jeho užívání je sice omezeno některými zákonnými úpravami, nicméně je v našich zemích pro většinu populace legálně dostupný. Alkohol má na lidský organismus řadu účinků, které se jednoznačně hodnotí jako negativní. Pokud se týká návykového potenciálu a rizik užívání alkoholu, pohybuje se v rovině tvrdých drog a je o to nebezpečnější, že jeho užívání je všeobecně tolerováno nebo dokonce podporováno.V druhé polovině minulého století ale bylo zjištěno, že mírná konzumace alkoholu má pozitivní účinky v prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Množství alkoholu, která ještě nepůsobí na lidský organismus negativně, a která jsou uváděna v souvislosti s ještě tolerovatelným tzv. „moderovaným pitím“, se v jednotlivých zemích liší.
V České republice uvádějí Výživová doporučení pro obyvatelstvo následující:
* alkoholické nápoje je nutno konzumovat umírněně, aby denní příjem alkoholu nepřekročil u mužů 30 g (přibližně 300 ml vína nebo 0,8 l piva nebo 70 ml lihoviny), u žen 20 g (přibližně 200 ml vína nebo 0,5 l piva nebo 50 ml lihoviny).
* na konzumaci alkoholu jsou citlivější ženy, protože mají nižší aktivitu enzymu, který rozkládá alkohol, mají nižší tělesnou hmotnost a v těle vyšší obsah tuku, ve kterém je alkohol méně rozpustný, takže u nich dochází k vyšší koncentraci alkoholu v tělních tekutinách.
* alkohol dodává organismu energii odpovídající 7 kcal (29 kJ) z jednoho gramu, což je téměř dvojnásobek energie dodané cukry. Tuto přijatou energii konzumenti alkoholu většinou neberou v úvahu.
Alkohol má značný vliv na vůni a chuť nápojů, které ho obsahují. Základními druhy alkoholických nápojů jsou pivo, révová vína, ovocná a ostatní vína, medovina, lihoviny a další alkoholické nápoje. Obsah alkoholu je v rámci jednotlivých druhů velmi rozdílný (hodnoty jsou uváděny, stejně jako na etiketách alkoholických nápojů v objemových procentech, hmotnostní procenta jsou poněkud nižší). U piva je minimálně 1,2 % (u piva se sníženým obsahem alkoholu 0,5 – 1,2 %), u většiny skupin piv se pohybuje mezi 4 – 5 % , ale může být i vyšší v závislosti na koncentraci mladiny a stupni jejího prokvašení. U vína se pohybuje většinou mezi 8 – 13 %, u vín dezertních a likérových mezi 14 – 16 %. U lihovin musí být podle vyhlášky obsah alkoholu minimálně 15 %, u destilátů a likérů bývá většinou 40 %, může být však nižší i vyšší, u emulsních likérů kolem 20 %. Pití alkoholu, který je legálně v ČR dostupný, je omezeno některými právními předpisy, z nichž základními jsou zákaz podávání alkoholu nezletilým do 18 let, zákaz řídit auto pod vlivem alkoholu a další omezení týkající se užívání alkoholu při práci. Nebezpečné je především pod vlivem alkoholu řídit automobil, protože po požití i malého množství alkoholu je vyšší sklon riskovat, přeceňovat se, je horší odhad vzdálenosti a reakční čas se prodlužuje. Při vyšší hladině alkoholu se rovněž objevují poruchy rovnováhy, nebezpečí spánku během řízení aj. Zvýšené riziko nehody trvá i v kocovině. Při některých onemocněních je lépe alkohol neužívat vůbec. Jedná se kupříkladu o choroby jater a ledvin, onemocnění trávicího traktu, psychické potíže aj. Pokud užíváte léky, obzvlášť léky s účinkem na psychiku, zjistěte si, zda se užívání těchto léků slučuje s alkoholem. Obzvlášť rizikové jsou látky s tlumivým účinkem na centrální nervový systém.   (kop)