Algináty

Algináty patří mezi hydrokoloidy, tj. vysokomolekulární látky charakterizované schopností pevně a stabilně vázat značná množství vody (až stonásobek vlastní hmotnosti). Algináty jsou soli kyseliny alginové, které se nacházejí v hnědých mořských řasách čeledi Phaeophyceae, rostoucích při pobřeží Atlantiku. Používají se zejména ve výrobě pekařských a cukrářských výrobků jako stabilizátory disperzí ve zmrzlině nebo zahušťovadla náplní do pečiva. Zejména ale slouží k přípravě gelů, které mají vysokou stabilitu a to i při teplotách pečení. Aplikují se buď ve směsi se suchými složkami nebo v plně hydratované formě do těsta i k povrchovému zdobení výrobků. (kop)