Alergie na kiwi

Kiwi pochází z Číny (odtud název čínský angrešt). Z Číny se v roce 1904 dostaly tři rostliny na Nový Zéland. Téměř všechny plody kiwi pěstované mimo Čínu jsou potomky těchto tří rostlin. Kiwi se začalo pěstovat komerčně na Novém Zélandu od 30. let minulého století, od 60. let se pak začalo vyvážet do Ameriky. Během posledních 30 let se kiwi stalo běžnou potravinou rozšířenou na celém světě. 

Kiwi patří do čeledi aktinidiovité (Actinidiaceae) a největšími světovými producenty jsou Čína, Nový Zéland, Itálie Chile a Řecko. Dle FAO (Food and Agriculture Organisation) se ročně vyprodukuje 3,2 milionu tun plodů ovoce kiwi.

Nejznámějšími pěstovanými druhy jsou:
 – Actinidia deliciosa
 – Actinidia chinensis
– Golden kiwi fruit (zlaté kiwi)
 – Actinidia arguta
 – Actinidia kolomikta

Akutní alergie na plody kiwi byla prvně popsána v odborné literatuře v roce 1981. Alergie se projevuje lokální vyrážkou až po dýchací problémy. Na základě studie provedené ve Velké Británii se zjistilo, že kiwi je významný potravinový alergen. Reakce na kiwi mohou být velmi vážné, mohou vést až k ohrožení života.

V kiwi bylo zjištěno 12 proteinů, na které osoby s alergií na kiwi reagují. V různých evropských zemích se za protein způsobující alergii na kiwi považuje actinidin. Tento protein však nebyl původcem alergické reakce u žádné z osob zapojených do britské studie.

Z britské studie vyplynulo, že počet případů alergické reakce na kiwi se zvyšuje, přičemž je pravděpodobné, že osoby alergické na kiwi budou také reagovat na zlaté kiwi. (kvas, hor, 04/2020)