Alergie na cereálie

Alergické reakce na cereálie zprostředkované IgE mohou být po konzumaci bezprostřední (okamžité) nebo s prodlevou. Závažnost reakce může být mírná až velmi vážná (anafylaxe indukovaná fyzickou aktivitou). Alergie na cereálie není u celkové populace příliš častá, několik případů se uvádí v souvislosti s velkou spotřebou cereálií. U dětí je však pšenice hlavní příčinou potravinové alergie.
 
Křížové reakce
Řada alergenů pšenice reaguje zkříženě s alergeny pylů trav kromě dvou alergenů (20 kDa a 47 kDa) dosud blíže nespecifikovaných.
Gliadin pšenice (65 kDa) reaguje zkříženě se sekalinem žita a hordeinem ječmene.
Pouze 20 % pacientů s alergií na cereálie (prokázanou DBPCFC) klinicky reaguje na více než jeden typ cereálního zrna. Je to více než v případě alergie na luštěniny.
 
Vliv zpracování
Alergeny pšenice jsou:
– termolabilní: inhibitor alfa-amylázy,
– termostabilní: prolaminy.
Výroba chleba může zvýšit rezistenci alergenů k trávení v trávicím traktu, a to proto, že se teplem stabilizují vytvořené bílkovinné agregáty.
 
Prahové dávky
Děti s atopickou dermatitidou: 400–500 mg až 8–10 g pšeničné bílkoviny.
(kvas)