Aktivní obal

Principem aktivního balení je jednak cílená, záměrná interakce obal-potravina a schopnost obalu samovolně reagovat změnou svých vlastností na změny podmínek v těsném okolí baleného produktu a v důsledku této reakce pozměnit své vlastnosti tak, aby vzniklé podmínky byly příznivější z hlediska uchovávání kvality produktu.
Principy cílených účinků obalu jsou různorodé a zahrnují změny vnitřní atmosféry, odstraňování nežádoucích příchutí a přípachů, uvolňování aromatických látek do okolí, inhibice mikrobiálního růstu (konzervační činidla, antioxidanty, atd.), vliv obalu na tepelné změny potravin při mikrovlnném ohřevu apod.
Systémy aktivního balení lze dělit na skupiny podle způsobu, kterým ovlivňují vlastnosti uchovávané potraviny:

1) systémy aktivního balení založené na absorpci označujeme jako absorbéry,
2) systémy aktivního balení založené na uvolňování látek – emitery.

Systémy založené na absorpci (vychytávání) odstraňují nežádoucí sloučeniny, např. kyslík, nadbytečnou vodu, ethylen, oxid uhličitý, látky způsobující pachuť aj. specifické sloučeniny v potravinách.
Systémy založené na uvolňování aktivně dodávají do balené potraviny sloučeniny, např. konzervační prostředky. Cílem obou systémů je prodlužování údržnosti potravin nebo zvyšování jejich kvality. (kvas)