ADNS

ADNS (Animal Disease Notification System) je notifikační systém (systém pro ohlašování), jehož hlavním záměrem je registrovat a evidovat určitá důležitá infekční onemocnění zvířat. Jde o nástroj určený pro management rizika. ADNS zajišťuje rychlou výměnu informací o výskytu infekčních onemocnění zvířat mezi kompetentními národními autoritami odpovědnými za zdraví zvířat a Evropskou komisí. Členské státy EU napojené na systém ADNS jsou povinné dodávat do ADNS potřebné informace.  

Existují dva typy výskytu onemocnění u zvířat, která se hlásí do ADNS:

* Primární výskyt onemocnění: jde o první výskyt v dříve nezasaženém regionu členského státu. O tomto druhu výskytu onemocnění musí být všechny členské státy okamžitě informovány. Podle směrnice Rady 82/894/EHS musí být notifikace zaslána do 24 hodin po potvrzení výskytu nákazy.

* Sekundární výskyt onemocnění: jde o výskyt, který následuje po primárním výskytu onemocnění v již infikovaném regionu. U sekundárního výskytu onemocnění se notifikace zasílá nejpozději první pracovní den každého týdne. (kvas)

Související články z portálu Bezpečnosti potravin