Adiponektin

Adiponektin (také uváděn jako Acrp30, apM1) je bílkovinný hormon, který ovlivňuje řadu metabolických procesů v těle, např. reguluje glukózu a katabolismus mastných kyselin. Adiponektin se vylučuje do krevního řečiště výhradně z tukové tkáně. Dosud nebylo zcela objasněno, proč je u obézních osob a osob s metabolickým syndromem vylučování adiponektinu z tukové tkáně sníženo.
Ve srovnání s jinými hormony je adiponektinu v plazmě velké množství. Hladina adiponektinu v krvi je nepřímo úměrná indexu tělesné hmotnosti (BMI). Uvedený hormon hraje důležitou úlohu v metabolických poruchách, např. diabetes typu II, obezita a ateroskleróza. V pokusech na myších se zjistilo, že aplikace adiponektinu vedla ke zlepšení citlivosti na insulin, hladin glukózy a triacylglyceridů v krvi. (kvas)