Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

FSA

FSA (Food Standards Agency) je Úřad pro potraviny Spojeného království  Velké Británie a Severního Irska. Úřad FSA je zodpovědný za bezpečnost potravin a hygienu potravin v celém Spojeném království.
Základní strategie (hodnoty) FSA:
- zdraví a ochrana spotřebitele na prvním místě
- otevřenost a transparentnost
- stanoviska, doporučení podložené vědeckými důkazy
- nezávislost
- spravedlivé prosazování (kontrola) potravinové legislativy

Rozhodnutí  a doporučení úřadu FSA jsou založena na co nejlepších dostupných důkazech, včetně výsledků ze zadaného výzkumu  a doporučeních získaných od nezávislých poradních výborů. Úřad FSA se snaží, aby proces posuzování a rozhodování byl co nejvíce otevřený a transparentní. (ber, 2013)

Přehled nejnovějších zpráv FSA zde.

FSA vydává měsíčně elektronický  informační bulletin FSA e-News.

Zdroj:  FSA  http://www.food.gov.uk/

Související články z portálu Bezpečnosti potravin

Nebezpečná látka DNP v produktech na spalování tuků (1.11.2013)
Dubnové vydání FSA e-News (26.4.2013)
Informace Food Standards Agency (UK) k přítomnosti koňského masa ve výrobcích (12.2.2013)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111