Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Antioxidační kapacita

Antioxidační schopnost různých druhů potravin a nápojů se poměřuje pomocí hodnot ORAC (Oxigen Radical Absorbance Capacity = kapacita absorbovat volné radikály kyslíku). Je to hodnota udávající celkovou antioxidační schopnost potravin a jiných chemických látek.

Tento ukazatel byl vyvinut vědci National Institutes of Health (Baltimore, Maryland, USA - Národní institut pro zdraví). Americké ministerstvo zemědělství (USDA) zveřejnilo databázi hodnot ORAC na svých webových stránkách. Skupina druhů - tzv. „super ovoce“ má až dvacetinásobnou antioxidační schopnost než jiné druhy potravin a poskytují více antioxidačního potenciálu než megakrabice vitamínových tablet.

Studie na laboratorních zvířatech, Studie prokázaly, že potraviny s vysokými hodnotami ORAC mohou chránit buňky a jejich složky před negativními oxidačními účinky. Ukázalo se, že laboratorní zvířata, kterým byla podávána strava s vysokým podílem ORAC-bohatých potravin vykazovala podstatně nižší „biologické“ stáří , než měla ve skutečnosti (výkonností paměti a kapilární intenzita).

Možná, že není daleko doba, kdy budeme hledat ORAC hodnoty na potravinových výrobcích, tak jako dnes kalorie a obsah tuků. (sk)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111