Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Integrovaný systém produkce zeleniny

Integrovaný systém produkce zeleniny (IPZ) je produkce zeleniny vysoké kvality, která dává přednost ekologicky přijatelným metodám a minimalizuje vstupy agrochemikálií s nežádoucími vedlejšími účinky. Řadí se mezi konvenční a organickou produkci plodin, prosazuje snížení rizika přehnojování půdy, racionálnější využívání živin.

Základem IPZ je systém integrované ochrany vůči škodlivým organismům. Strategie řízení ochrany rostlin vychází z nejnovějších poznatků vědy a musí zahrnovat jak preventivní opatření, tak i opatření přímé selektivní a cílené ochrany podle obecných zásad.

Pravidla pro IPZ jsou přísnější než u konvenčních zemědělců, ale ne tak přísná jako pro farmáře, kteří praktikují ekologický způsob hospodaření. V obchodech zákazníci zeleninu rozeznají podle zeleno-oranžového loga s popisem "Kontrolovaná zelenina z integrované produkce".

Zelinářská unie Čech a Moravy o.s. (ZUČM) vydala Pravidla pro integronavý systém produkce zeleniny. (kvas)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111