Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Azaspiracidy

Azaspiracidy (AZA) predstavují nové zástupce mořských fykotoxinů nalezených v roce 1995 na pobreží Irska. V listopadu 1995 tam onemocnělo nejméně osm osob po konzumaci slávek jedlých (Mytilus edulis). Z masa těchto mlžů bylo později izolováno pět strukturně podobných látek: azaspiracidy AZA-1 až AZA-5 a později ještě také AZA-6 až AZA-11. AZA se liší od všech až dosud známých mořských toxinů. Ke klinickým projevům AZA patří poruchy zažívacího ústrojí, jater a slinivky, ale v pokusech na myších rovněž svalová paralýza, tedy i neurotoxické účinky. Mechanismus toxického účinku AZA zůstává dosud nejasný. Základní informace o chemické struktuře a nejdůležitějších projevech intoxikace těmito látkami jsou uvedeny zde.
Případy výskytu AZA v potravinách jsou předmětem hlášení v systému RASFF.
Azaspiracidy v mořských produktech. (kvas)

Další informace viz Mořské biotoxinyAktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111