Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Domácí zabíjačka

Domácí porážku jatečných zvířat, jako jsou prase, koza, ovce, drůbež, králíci nebo např. nutrie lze podle veterinárního zákona provádět v hospodářství chovatele, pokud jsou maso a orgány určeny pouze pro spotřebu v domácnosti chovatele. Veterinární vyšetření není povinné s výjimkou neobvyklé nákazové situace, kdy veterinární správa může vyšetření nařídit. Chovatel může o veterinární vyšetření požádat, pokud má nějaké podezření. Pštrosi musí být poráženi na jatkách.
Pokud pořádá zabijačku obec nebo nějaký spolek, nejedná se o spotřebu v domácnosti chovatele a prase musí být veterinárně prohlédnuto a vyšetřeno na tricinózu. (sk)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111