Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Benzpyren

Benzo(a)pyren je látka ze skupiny polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU), která se v pokusech na zvířatech projevuje jako silně rakovinotvorná ( a pravděpodobně je obdobně škodlivá i pro lidi).
Vyskytuje se v grilovaných a uzených výrobcích, v tucích a olejích, v sušeném ovoci a cereáliích, v tabákovém kouři, ve výfukových zplodinách, v kouři z vytápění objektů, ve zplodinách z řady průmyslových oborů, elektráren či tepláren.
Při použití moderních technologií uzení a při použití „tekutého kouře“ je obsah benz(a)pyrenu a ostatních PAU podstatně nižší.
Kontrolní orgány soustavně zjišťují, zda jsou splněny požadavky stanovené nařízením 1881/2006/ES ,
podle kterých smí být obsah benzo(a)pyrenu:
  • v uzených masných a rybích výrobcích - nejvýše 5 μg/kg
  • v tucích a olejích - nejvýše 2 μg/kg
  • v kojenecké výživě - nejvýše 1 μg/kg.
Projednává se stanovení limitů pro sušené, pražené a další výrobky.
Doporučení:
Používejte, pokud možno, vertikální grily, které přivádějí teplo ze strany.
Negrilujte přímo nad plamenem. Před umístěním potraviny na gril nechte dřevěné uhlí dobře prohořet (viz Grilování, Barbeque).
Grilujte jen libová nebo málo prorostlá masa, marinády předem osušte nebo použijte alobal.
Omezte konzumaci uzených výrobků. (sk)

Související články z portálu Bezpečnosti potravin

Uzené šproty v oleji s překročeným limitem pro benzo(a)pyren (19.4.2013)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111