Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Česká obchodní inspekce

hv
Česká obchodní inspekce (ČOI) je orgán státní správy řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu. Člení se na ústřední inspektorát a 8 jemu podřízených inspektorátů. ČOI kontroluje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající na vnitřní trh, nejrůznější výrobky a služby. ČOI vykonává svoji činnost na základě zákona č. 64/1986 Sb.
V souvislosti s bezpečností potravin ČOI dohlíží na dodržování těchto zákonů:
- zákona č. 634/1992 Sb.,  o ochraně spotřebitele
- zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
- zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků
- zákona č. 477/2001 Sb., o obalech
- zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.
Pro spotřebitele potravin je důležité, že kontroluje, zda na obalu uvedené nebo vyhláškou stanovené množství (hmotnost, objem, počet) odpovídá skutečnosti. (hv, sk, 7/2013)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111