Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Toxické prvky

K nejvýznamnějším toxickým prvkům patří těžké kovy jako olovo, kadmium, rtuť, thalium, cín, a také např. arsen. Ve vyšších koncentracích mohou toxické účinky vykazovat také některé prvky, které jsou z hlediska potřeb organismu v nižších koncentracích zásadně potřebné (železo, zinek, cín, chrom, měď, nikl, selen aj.)

Přípustné mezní hodnoty olova, kadmia a rtuti v potravinách jsou stanoveny nařízením EU 466/2001/ES a jsou programově kontrolována. Při monitoringu prováděném v ČR jsou jen ve výjimečných případech zjištěny nadlimitní hodnoty. (sk)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111