Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Aditiva

Potravinové aditivum je jakákoli přírodní nebo syntetická látka, jiná než surovina pro výrobu potraviny, použitá ke zdokonalení konečného výrobku tzn., že je schopna příznivě ovlivňovat vlastnosti potraviny při výrobě, úpravě, balení, přepravě nebo skladování. Mezi aditiva patří: potravinářská barviva, sladidla, konzervanty, antioxidanty, kypřící látky, stabilizátory (stabilizují konzistenci, barvu, chuť, vůni), zahušťovadla, želírující látky, modifikované škroby, emulgátory, tavicí soli, okyselovadla, pěnotvorné látky a odpěňovače, nosiče, rozpouštědla, protispékavé látky, lešticí látky, balicí plyny, propelanty (plyny vytlačující potravinu z obalu), zvlhčující látky, plnidla, zpevňující látky, sekvestranty (vytvářejí chemické komplexy s ionty kovů), látky zlepšující mouku.
Mezi aditiva nepatří složky potravin jako sůl, ocet, droždí, koření apod., které ačkoli se přidávají v malém množství, jsou samy potravinami (jejich přípustnost je podložena dlouhodobým používáním); mezi aditiva se neřadí sani ložky sestávající z více chemických látek.
Zvláštní skupinou látek, které nejsou řazeny mezi aditiva, jsou aromata, která jsou většinou tvořena směsí několika sloučenin.

Legislativní opatření

Použití přídatných látek je regulováno nařízením EU. Všechny přídatné látky jsou před jejich schválením posuzovány z hlediska bezpečnosti Vědeckým výborem pro potraviny (SCF) a úřadem EFSA. Přípustná aditiva mají přiděleno E-číslo a v případě potřeby mají stanovené limity pro použití nebo je jejich aplikace povolena jen do určitých potravin. V případě nově objevených rizik je bezpečnost aditiv opakovaně prověřována.
Předpokladem použití aditiv je i splnění nařízením EU předepsaných požadavků na čistotu.

Chování spotřebitelů

Důležité je, aby spotřebitelé častou konzumací téhož výrobku zbytečně nedosahovali příliš vysokého příjmu některé látky (např. barviv z cukrovinek, dusitanů z uzenin, sladidel z nápojů). Limity jsou sice stanoveny s velkou rezervou, ale za předpokladu, že je konzumováno relativně pestré spektrum potravin.

Další informace
:
Informace na stránkách SZPI

(sk)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111