Bezpečnost potravin

Zvyšování bezpečnosti a kvality čerstvého ovoce a zeleniny

Vydáno: 29. 2. 2004
Autor:

Výukový materiál pro školitele, který byl vypracován na University of Maryland (USA). Vedle obecné části obsahuje i návody na praktická cvičení a dále řadu kontaktů na místa, kde lze získat více informace k dané problematice.

JIFSAN, Joint Institute for Food Safety & Applied Nutrition (Společný institut pro potravinovou bezpečnost a aplikovanou výživu v USA), který je součástí University of Maryland, publikuje na svých internetových stránkách výukový materiál pro školitele pod názvem “Zvyšování bezpečnosti a kvality čerstvého ovoce a zeleniny: výukový materiál pro školitele”.

Uvedený materiál o rozsahu 310 stran obsahuje tyto sekce:
I.   Význam školení pro zvyšování bezpečnosti a kvality čerstvého ovoce a zeleniny
II.  Dobrá zemědělská praxe
III. Dobrá výrobní praxe pro manipulaci, balení, skladování a přepravu čerstvé produkce
IV.  Potravinářská legislativa
V.   Jištění bezpečnosti a kvality potravin
VI.  Organizování účinného proškolování

Vedle obecné části (sekce I.–VI.) manuál dále obsahuje návody na praktická cvičení a další zdroje informací. K těm patří:
I.   Nemoci z potravin a čerstvé produkce
II.  Publikace FDA
III: Dezinfekce kontaminovaných pramenů vody
IV.  Kompostárny
V.   Podmínky skladování ovoce a zeleniny
VI.  Základy HACCP
VII. Výběr správných prostředků pro výuku
VIII.Slovník termínů
IX.  Kde hledat další informace

www.jifsan.umd.edu