Bezpečnost potravin

Zvýšený obsah reziduí antibiotik ve vejcích

Vydáno: 17. 4. 2004
Autor:

Britská společnost pro organické produkty a zemědělství varuje před konzumací konvenčně produkovaných vajec, která mohou obsahovat nebezpečná rezidua antibiotika lasalocidu. Ohroženy jsou především děti mladší jednoho roku.

Podle zprávy britské společnosti pro organické potraviny a zemědělství Soil Association může každé osmé vejce obsahovat nebezpečná rezidua antibiotika lasalocidu. Nejvíce ohroženy konzumací těchto vajec jsou malé děti, lidé spotřebující značná množství vajec (kupř. ti, kteří dodržují Atkinsovu dietu) a osoby se srdečními problémy. Lasalocid je antibiotikum, které se legálně používá v krmivech pro drůbež na maso, krůty, bažanty a křepelky. Není ale povoleno pro použití v krmivech pro nosnice. Většina antibiotik podporujících růst používaná v zemědělství byla v EU zakázána. V důsledku toho se spotřeba lasalocidu a příbuzných léků (kokcidostatika) zvýšila z 153 tun v roce 2000 na 195 tun v roce 2002, což vedlo patrně ke zvýšení hladiny reziduí ve vejcích. Soil Association varuje především rodiče, aby nedávali konvenčně produkovaná vejce nebo výrobky takováto vejce obsahující (včetně dětské mléčné výživy) dětem mladším jednoho roku. Britský Úřad pro kontrolu potravin vyjádřil „rozčarování“ nad současnou situací v oblasti zpracování vajec, nicméně konstatoval, že žádné bezprostřední zdravotní problémy nehrozí. Více informací na adrese  nebo zde

http://www.foodsafetytoday.com