Bezpečnost potravin

Zvýšené riziko mykotoxinů

Vydáno: 27. 10. 2009
Autor:

Protože v letošním roce došlo v Německu k rozšíření zavíječe kukuřičného i v severnějších oblastech, je nutné se vyrovnat s kontaminací kukuřice mykotoxiny.   

(aho) – Protože došlo i v letošním roce k rozšíření kukuřičného zavíječe dále na sever Německa, musejí chovatelé hospodářských zvířat a výrobci potravin počítat s kontaminací kukuřice a kukuřičných produktů mykotoxiny.
 
Housenky zavíječe kukuřičného usnadňují požerem na povrchu a v kukuřičných palicích rozšíření plísní rodu fusarium a aspergillus. Mykotoxiny vyvolávají u prasat symptomy závažné otravy .
Především aflatoxin a fumonisin ohrožují zdravotní stav zejména u malých dětí a těhotných žen. Fumonisin může poškodit dědičnou informaci a má také karcinogenní účinky. Fumonisiny (fumonisin B1, B2, B3) se také mohou podílet na vzniku malformací u dětí v prenatálním období (defekty neurální trubice: spina bifida, hydrocefalus, poruchy vývoje mozku). Výskyt fumonisinů je pravidelně prokazován ve snídaňových cereáliícha kukuřičné mouce, které děti často konzumují.
 
Erhöhte Mykotoxin Gefahr: Maiszünsler breitet sich nach Norden aus
[cit. 2009-10-26], www.animal-health-online.de