Bezpečnost potravin

Zvláštní původ pro ekofarmy?

Vydáno: 15. 11. 2008
Autor:

Německý výzkum prokázal, že v ekologicky hospodařících farmách není nutné využívat speciální plemenářský program. Moderní produkty genetiky jsou vhodné i pro tento typ farem.

Ve výkrmu prasat je smysluplné i v ekologicky hospodařících podnicích využívat křížence běžných plemen.
V jednom německém výzkumném projektu univerzity v Giessenu byly analyzovány užitkové parametry a vzájemné interakce mezi genotypem a vnějším prostředím u sedlových a místních německých plemen prasat jakož i u moderních hybridů. Zejména byl sledován růst, vývoj, výkrmová a jatečná užitkovost a kvalita výsledného produktu. Ze získaných výsledků měla vzejít doporučení pro speciální plemenářských program vhodný pro ekologicky hospodařící farmy.
Po celkovém zhodnocení se jako nejvhodnější a nejvýkonnější jak do konvenčních chovatelských a výkrmových podmínek tak i do ekologických podmínek chovu ukázala hybridní prasata s moderním genetickým původem. Vědci ze získaných výsledků vyvodili závěr, že při srovnatelných cílech uplatnění prasat na trhu není nutné v ekologické produkci vepřového masa využívat žádný speciální plemenářský program.
 
Více informací je k dispozici na internetové adrese: http://forschung.oekolanbau.de
 
Extra-Herfünfte für Ökobetriebe?
DLZ, 2008, č. 9, s. 141