Bezpečnost potravin

Zveřejněna zpráva o systémech kontroly vysledovatelnosti potravinářských výrobků v USA

Vydáno: 5. 4. 2004
Autor:

Služba pro výzkum v oblasti zemědělské ekonomiky   (Agricultural Economic Research Service) při americkém Ministerstvu zemědělství (USDA) zveřejnila koncem března zprávu o systémech kontroly vysledovatelnosti, které používají američtí výrobci potravin. Zpráva představuje inventuru stávajících systémů a  zaměřuje se také na ekonomické aspekty této dobrovolné in

Američtí výrobci vyčlenili v posledních letech velké kapacity pro kontrolu vysledování toku surovin a potravin v rámci potravinového řetězce. Systémy jednotlivých výrobců se liší, některé systémy kontroly zajišťují vysledovatelnost až k farmám, některé firmy se soustřeďují na kontrolu nejdůležitějších operací výrobního procesu. Řada systémů je dokonce tak důsledná, že lze monitorovat přesné časové údaje o výrobě nebo konkrétní místo, kde byla plodina vypěstována. Systémy se liší také podle rozsahu monitorovaných parametrů.
Zpráva zveřejňuje výsledky studie zaměřené na hodnocení stávajících systému pro kontrolu vysledovatelnosti výrobků v amerických potravinářských firmách a hodnotí systémy také z ekonomického hlediska. Je sledován typ, účinnost a počet těchto systémů v následujících oblastech – čerstvé ovoce a zelenina, popř. saláty,  produkce obilovin a olejnin, živočišná výroba (chov skotu) a výroba hovězího masa. Výsledky se opírají o publikované údaje z průzkumů trhu a o data získaná přímo ve firmách. Americké potravinářské firmy investují velké prostředky do systému kontroly vysledovatelnosti výrobků. Chtějí se tak vyvarovat nepříjemností a ekonomických ztrát spojených s případným stažením svých zdravotně závadných výrobků z trhu a následné ztráty důvěry spotřebitelů. Také zvýšený tlak státních dozorových orgánů na dodržování zabezpečení zdravotní nezávadnosti potravinářských výrobků a hrozba přísných sankcí pro hříšníky nutí výrobce a distributory věnovat skutečně velkou pozornost interním systémům kontroly na všech stupních výrobního procesu.
http://www.ers.usda.gov/Publications/AER830/