Bezpečnost potravin

Zrušení vyhlášky o hygieně

Vydáno: 30. 8. 2006
Autor:

Vyhláška 210/2004 o osobní a provozní hygieně při výrobě potravin byla zrušena vyhláškou 211/2006 kvůli duplicitě s nařízením ES 852/2004 o hygieně potravin.

Zrušení vyhlášky o hygieně
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 50795 ; Vydáno : 27.8. 2006 ; Zdroj: Agronavigátor; Autor : Ing. Irena Suková
Vyhláška 210/2004 o osobní a provozní hygieně při výrobě potravin byla zrušena vyhláškou 211/2006 kvůli duplicitě s nařízením ES 852/2004 o hygieně potravin.
Vyhláška 211/2006 Sb. zrušuje vyhlášku 210/2004 Sb. o podmínkách a požadavcích na osobní a provozní hygienu při výrobě potravin a jejich uvádění do oběhu s výjimkou prodeje potravin, kromě potravin živočišného původu, z důvodu, že v ní obsažená ustanovení znamenala duplicitu k nařízení ES 852/2004 o hygieně potravin (příloha 2), které je součástí tzv. hygienického balíčku, a které vstoupilo v platnost k 1. 1. 2006. Nová vyhláška nabyla účinnosti dnem vyhlášení (19. 5.  2006).
 Nařízení 852/2004 stanovuje obecné zásady hygieny pro celý potravinový řetězec od producenta po prodej. Pro potraviny živočišného původu navíc platí ustanovení nařízení 853/2004, dále je nutné brát zřetel na nařízení o mikrobiologických požadavcích 2073/2005.
Nařízením 852/2004 jsou vyžadovány zásady HACCP, povinnosti související s registrací podniků a se spoluprací s kontrolními orgány. Kapitola III (čl. 7 – 9) se týká správné (hygienické, výrobní a provozní) praxe, kapitola IV (čl. 10, 11) se týká dovozu a vývozu. Řada ustanovení se týká procedur, kterými se určitá ustanovení mohou doplňovat nebo měnit, a sice na vnitrostátní či celounijní úrovni.
Významná ustanovení jsou obsažena v přílohách.
Příloha I se týká prvovýroby (hygienické požadavky, vedení záznamů, doporučení pro správnou výrobní praxi.
Příloha II obsahuje doporučení pro všechny ostatní podnikatele zacházející s potravinami – právě zde jsou uvedeny požadavky původně důkladně zpracované ve vyhlášce 347/2002.:
 1. Obecné požadavky na potravinářské prostory
 2. Zvláštní požadavky na prostory pro přípravu, ošetření a zpracování potravin
 3. Požadavky na pojízdné nebo přechodné prostory
 4. Požadavky na přepravu
 5. Požadavky na zařízení
 6. Potravinářské odpady
 7. Zásobování vodou
 8. Osobní hygiena
 9. Ustanovení o potravinách
 10. Ustanovení týkající se balení
 11. Tepelné ošetření
 12. Školení