Bezpečnost potravin

Žraločí játra proti obezitě

Vydáno: 14. 8. 2002
Autor:

přírodní derivát cholesterolu z jater žraloka máčky skvrnité, omezení chuti k jídlu, úbytek tuku, bez vedlejších účinků

Pracovníci univerzity v Georgetownu a lékařské fakulty v Pennsylvanii zjistili, že substance získaná z jater malého žraloka máčky skvrnité (Squalus acanthus) může být součástí léčby obezity vzhledem k tomu, že potlačuje chuť na jídlo a napomáhá tak snižování hmotnosti. K tomuto zjištění dospěli v rámci testování přírodního derivátu cholesterolu MSI-1436, získaného z jater máčky skvrnité na normálních a obézních krysách. Myši, kterým byl podáván preparát MSI-1436 méně jedly a ubývaly na váze. Nejpozoruhodnější ovšem bylo, že docházelo k úbytku tuku namísto svaloviny, a že nedošlo k žádným změnám metabolismu. Autoři to vysvětlují tím, že většina diet je neúspěšná proto, že když lidé méně jedí, jejich tělo kompenzuje snížený přívod energie zpomalováním metabolismu a má tendenci ke ztrátě svalů a ne tuku. Při aplikaci substance MSI-1436 k těmto omezením nedochází. V předchozích výzkumech bylo zjištěno, že MSI-1436 upravuje u zvířat diabetes 2. typu, a to při genetické i dietní formě obezity. Látka MSI 1436 byla objevena zcela náhodně při výzkumu žraločích jater v rámci hledání přírodně se vyskytujících antibiotik. Látka je chemicky příbuzná squalaminu, který se rovněž získává z jater máčky skvrnité a v současné době se klinicky zkouší jako lék proti rakovině. Výzkumníci se původně domnívali, že MSI-1436 by mohl být účinným lékem proti HIV, protože in vitro reprodukci tohoto viru zastavil. Ovšem při testování na zvířatech se ukázalo, že MSI-1436 výrazně omezuje chuť k jídlu a pro léčbu HIV by byl tudíž nevhodný. Jeho potenciál je ale možno využít pro léčbu obezity a to zejména u pacientů, u nichž je redukční dieta a cvičení neefektivní. Všechny dosud schválené léky proti obezitě mají vedlejší účinky, takže jsou předepisovány pouze v krajních, závažných  případech. První fáze klinických zkoušek MSI-1436, která by měla prokázat bezpečnost a účinnost nového léku se předpokládá v příštím roce. Výsledky výzkum byly publikovány v červencovém čísle časopisu Diabetes.
http://www.obesity-news.com/